หลักสูตรเตรียมสอบเข้าม.1

หลักสูตรเตรียมสอบเข้าม.1เทอม3 (20 พ.ค. – 9 ก.ค.60)
เรียนทุกวัน เสาร์ (09.00 น. – 12.00 น.)
อาทิตย์ (13.00 น. – 16.00 น.)