เข้าค่ายตุลาคม

หลักสูตรเข้าค่ายตุลาคม

ความมุ่งหมาย

เพื่อให้นักเรียนผู้มีความต้องการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้มีโอกาสมากขึ้น เพราะปีหนึ่งๆ มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากแต่รับได้จำนวนจำกัด   ผู้สมัครสอบจะต้องแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ นักเรียนที่มีการเตรียมตัวดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะสอบเข้าได้มากกว่าแน่นอน ทั้งนี้จากสถิติการกวดวิชาแบบเข้าค่ายที่ผ่านมาทุกปี  สถาบันนี้จะมีผู้สอบเข้าร.ร.เตรียมทหารได้มากที่สุด

การดำเนินงาน

สอนโดยคณาจารย์ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง ที่ชำนาญในการสอนมานาน โดยเน้นในหลักการและทดสอบที่ได้จากการวิเคราะห์และหาข่าวการสอบจริง มีการทดสอบ 4 ครั้งด้วยข้อสอบชุดพิเศษเพื่อประเมินผลและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเข้าสนามสอบผลการสอบจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรงทุกครั้ง

วิชาที่สอน

วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทดสอบพลศึกษา และแนะนำการสัมภาษณ์ จนเช็คร่างกายก่อนสอบเพื่อที่จะได้มีเวลาแก้ไขได้ทันสำหรับผู้ที่มี ปัญหาด้านสุขภาพตามข้อกำหนดในระเบียบการสอบ

สถานที่เรียน

เรียนที่นายร้อยติวเตอร์

สาขาสุราษฎร์ธานี : 76/52 ม.1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ใกล้กองบิน7

สาขานครศรีธรรมราช : 351/129 ม.5 ถนนราชดำเนิน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  หน้าค่ายวชิราวุธ ตรงข้ามสนามกอล์ฟ

ห้องเรียน และ ห้องนอนปรับอากาศ นักเรียนเข้าค่ายพักรวมกันที่สถาบันฯ โดยจัดหอพัก อาหารวันละ 3 มื้อมีอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่ๆ นตท.จะพักอยู่กับนักเรียนเพื่อดูแลให้การปรึกษาเรื่องต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

กำหนดเวลาเรียน

เรียนทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 20.30 น กลางคืนมีติวเพิ่มเติมเรื่องที่สำคัญๆ

ค่าเรียน

16,900 บาท รวมค่าที่พัก, ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ, ค่าซักผ้า, ค่าเรียนทั้งในภาควิชาการและพลศึกษา

หากเลือกแบบไป-กลับ ค่าเรียน 14,900 บาท

ดาวน์โหลด สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาเข้าค่าย คลิก

จองที่เรียนคลิก!!!