จองที่เรียน

ขั้นตอนการจองที่เรียน

1. กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. โทรมาสมัครที่เบอร์

สาขาสุราษฎร์ธานี : 085-7893865 อ.เเซม, 095-8230329 อ.บ่าว

สาขานครศรีธรรมราช : 093-4426944 อ.อัมพร,093-4599146 ผอ.ดร.สุชาติ

3. โอนเงินมัดจำ 3,000 บาท

หรือ มาสมัครด้วยตนเองที่นายร้อยติวเตอร์ แล้วจ่ายเงินมัดจำ 3,000 บาท

นายร้อยติวเตอร์ ติวนายร้อย สุราษฎร์ธานี เตรียมทหาร ตำรวจ นายร้อยตำรวจหญิง พยาบาล 4 เหล่า นายสิบตำรวจ จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ นายสิบทหารบก ช่างฝีมือทหาร