หลักสูตรนายสิบตำรวจ

หลักสูตรนายสิบตำรวจ เทอม3 (20 พ.ค. – 9 ก.ค.60)
เรียนทุกวัน เสาร์ (13.00 น. – 18.30 น.)
อาทิตย์ (13.00 น. – 16.00 น.)
เรียนพละเพิ่ม 1000 บาท