ออนไลน์ จันทร์-พฤหัสบดี

ความมุ่งหมาย

เพื่อให้นักเรียนผู้มีความต้องการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เรียนได้ทุกที ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงเรียน หลักสูตรนี้จะเน้นการปรับพื้นฐานวิชาหลักที่มีน้ำหนักคะแนนมาก โดยเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์ 40% ถ้านักเรียนทำข้อสอบของสองวิชานี้ได้ต่ำ 40% ถือว่าสสอบไม่ผ่านไปโดยปริยาย ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาที่ใช้สอบมีพื้นฐานที่ดี จะทำให้สามารถเข้าใจในข้อสอบได้ดีตามไปด้วย

 

การดำเนินงาน

สอนโดยคณาจารย์ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง ที่ชำนาญในการสอนมานาน โดยเน้นในหลักการและทดสอบที่ได้จากการวิเคราะห์ มีการทดสอบด้วยข้อสอบชุดพิเศษเพื่อประเมินผลและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเข้าสนามสอบ

 

วิชาที่สอน

วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดเวลาเรียน

 

ค่าเรียน

2,900 บาท/เดือน