นายสิบตำรวจ

หลักสูตร ติวเข้มนายสิบตำรวจ Onsite

เริ่มเรียน  18 ก.ย.- 20 พ.ย. 65
เรียนทุกวันอาทิตย์ 
เวลาเรียน
วิชาการ เวลา 09.00 – 16.00 น.
พลศึกษา 16.00 – 18.00 น. 
 ค่าเรียน  6,900 บาท 
 

หลักสูตร ติวเข้มนายสิบตำรวจ Online

เริ่มเรียน  18 ก.ย.- 20 พ.ย. 65

เรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 
เวลาเรียน
วิชาการ เวลา 18.00 – 19.30 น.
 ค่าเรียน  2,900 บาท ต่อเดือน
 
**ความมุ่งหมาย
เพื่อให้นักเรียนผู้มีความต้องการสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจได้มีโอกาสมากขึ้น เพราะปีหนึ่งๆ มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากแต่รับได้จำนวนจำกัด ผู้สมัครสอบจะต้องแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ นักเรียนที่มีการเตรียมตัวดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะสอบเข้าได้มากกว่าแน่นอน คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทำข้อสอบและใช้เทคนิคต่างๆที่ทำให้ข้อสอบง่ายขึ้น
**การดำเนินงาน
สอนโดยคณาจารย์ ที่ชำนาญในการสอนมานาน โดยเน้นในหลักการและทดสอบที่ได้จากการวิเคราะห์และหาข่าวการสอบจริง มีการทดสอบด้วยข้อสอบชุดพิเศษเพื่อประเมินผลและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเข้าสนามสอบ
 
**วิชาที่สอน
-ความรุ้ความสามารถทั่วไป
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
-ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และประชาคมอาเซี่ยน