อยู่ประจำตลอดปี

หลักสูตรอยู่ประจำตลอดปี 

ความมุ่งหมาย

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประสบความสำเร็จดังใจหวัง

2.  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในด้านวิชาการและร่างกายของนักเรียนให้พร้อมที่สุดก่อนสอบแข่งขัน

3.  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

วิชาที่สอน

1.  สอน 5 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

2.  สอนพลศึกษาทุกประเภทที่สอบได้แก่ ดึงข้อราวเดี่ยว,วิ่งเก็บของ 50 เมตร,ลุก-นั่ง 30 วินาที

วิ่งระยะทาง 50 เมตร,  นั่งงอตัว,  ยืนกระโดดไกล,  วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร

ระเบียบประจำวัน นักเรียน นายร้อยติวเตอร์

วันจันทร์-วันศุกร์เวลา

06.00 น.                     ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น.                     รับประทานอาหารเช้า ไปโรงเรียนโดยรถตู้
08.00 น. – 16.00 น.  ศึกษา ณ โรงเรียนของแต่ละคน
18.00 น. – 20.00 น.  เข้าห้องเรียนศึกษาภาคค่ำ
22.00 น. – 23.00 น.  ทำการบ้าน ทบทวนตำราเรียน
23.00 น.                     เข้านอน

วันเสาร์-วันอาทิตย์เวลา

07.00 น.                    ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
08.00 น.                    รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. – 16.00 น.  ศึกษาหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์
16.00 น. – 18.00 น.   พลศึกษา 8 สถานี ณ กองบิน 7
20.00 น. – 22.00 น.  สันทนาการ
22.00 น. – 23.00 น.  ทำการบ้าน ทบทวนตำราเรียน
23.00 น.                     เข้านอน

ค่าเรียน 
1.  หลักสูตรรับรองผลอยู่ประจำตลอดปี ค่าเรียน   190,000  บาท + ค่าประกัน 10,000 บาท

สามารถแบ่งชำระได้ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1     ชำระวันสมัคร  จองที่เรียน             30,000   บาท

ครั้งที่ 2     ชำระเดือนพฤษภาคม                   60,000   บาท

ครั้งที่ 3     ชำระเดือนกรกฎาคม                    60,000   บาท

ครั้งที่ 4     ชำระเดือนกันยายน                      50,000   บาท

หมายเหตุ
-ค่าประกันของเสียหาย(ชำระครั้งเดียว คืนให้เมื่อจบหลักสูตร)  10,000  บาท

สิทธิพิเศษ

1.  นักเรียนที่สอบติดรอบแรก (ภาควิชาการ)  ได้ส่วนลดค่าเรียน 5,000 บาท  เหลือ 185,000  บาท

2.  ได้เรียนหลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์, หลักสูตรเข้าค่ายเดือนตุลาคม  และเข้าค่ายเดือนมีนาคม  ฟรี

3.  มีรถปรับอากาศรับ – ส่ง  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่บุตรหลานของท่าน

จองที่เรียนคลิก!!!