ค่าเรียนเป็นกลุ่ม

                                         อัตราค่าเรียนเป็นกลุ่ม

กลุ่มละ

ค่าเรียน/ชั่วโมง/คน

หมายเหตุ

1 คน

500 บาท

2 คน

350 บาท

3 คน

300 บาท

4 คน

250 บาท

5 คน

200 บาท

 

สามารถเลือกเวลาเรียนได้

วันจันทร์ – ศุกร์ 18.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 20.00 น.