เสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี

หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี

ความมุ่งหมาย

1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนตั้งแต่ต้น  เป็นการฟื้นฟูความรู้ ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนถึงวันสอบบ

2. เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของนักเรียนทั้งทางวิชาการและในส่วนร่างกาย แล้วแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหาย

ซึ่งจะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ

3. เพื่อฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย รวมทั้งฝึกให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

การดำเนินงาน

1. สอนโดยคณาจารย์ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง  แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 15 ปี  สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตรงแนวที่สุด เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครองของผู้ที่สอบได้จำนวนมาก

2. สอนทุกวิชาที่สอบคัดเลือก รวมภาคพลศึกษา 8 สถานี  และตรวจร่างกาย

3. ระหว่างเรียนมีการทดสอบภาควิชาการทุกวิชาสม่ำเสมอ   เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยฝึกทำโจทย์ที่ตรงแนวข้อสอบจริง โดยใช้

กระดาษคำตอบเหมือนวันสอบคัดเลือกผลการทดสอบภาควิชาการจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรงภายใน 3วันหลังสอบ

4. สอนพลศึกษาทุกประเภทที่สอบเข้า  มีทดสอบพลศึกษาและทดสอบว่ายน้ำเดือนละ  2 ครั้ง   อาจารย์ผู้ฝึกจะสอนเทคนิค

และวิธีการอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบรอบสองได้ดีเยี่ยม

วิชาที่สอน

1.  สอน 6  วิชาหลัก  คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

2. สอนพลศึกษาทุกประเภทที่เข้าสอบ  ได้แก่  ดึงข้อราวเดี่ยว, วิ่งเก็บของ, ลุก-นั่ง 30 วินาที,  นั่งงอตัว,

ยืนกระโดดไกล, วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร, วิ่งระยะทาง 50 เมตร, ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร

สถานที่เรียน – เวลาเรียน

เรียนที่นายร้อยติวเตอร์ 76/52 ม.1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

วันเสาร์ ตั้งแต่ 12.00 น. – 20.30 น.

วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 น. – 12.00 น.

สำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ปกครองไม่สะดวกการรับส่งสามารถพักที่โรงเรียนได้โดยห้องพักเป็นห้องปรับอากาศ และทางโรงเรียนได้จัดอาจารย์ปกครองไว้คอยดูแลด้วย (ชำระเพิ่ม เทอมละ 1,200 บาท 4 เทอม รวม 4,800 บาท)

ค่าเรียน 27,600 บาท (ไปกลับ)

ค่าเรียน 32,400 บาท (พักที่เรียน)

จองที่เรียนคลิก!!!