เสาร์-อาทิตย์ เทอม 1

หลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ เทอม 1  ดาวน์โหลดตารางเรียน

ความมุ่งหมาย

1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนตั้งแต่ต้น  เป็นการฟื้นฟูความรู้ ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนถึงวันสอบ

2. เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของนักเรียนทั้งทางวิชาการและในส่วนร่างกาย แล้วแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายซึ่งจะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ

3. เพื่อฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย รวมทั้งฝึกให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

การดำเนินงาน

1. สอนโดยคณาจารย์ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง  แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 15 ปี  สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตรงแนวที่สุด เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครองของผู้ที่สอบได้จำนวนมาก

2. สอนทุกวิชาที่สอบคัดเลือก รวมภาคพลศึกษา และตรวจร่างกาย

3. ระหว่างเรียนมีการทดสอบภาควิชาการทุกวิชาสม่ำเสมอ   เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยฝึกทำโจทย์ที่ตรงแนวข้อสอบจริง โดยใช้กระดาษคำตอบเหมือนวันสอบคัดเลือกผลการทดสอบภาควิชาการจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรงภายใน 3วันหลังสอบ

4. สอนพลศึกษาทุกประเภทที่สอบเข้า  มีทดสอบพลศึกษาและทดสอบว่ายน้ำเดือนละ  2 ครั้ง   อาจารย์ผู้ฝึกจะสอนเทคนิคและวิธีการอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบรอบสองได้ดีเยี่ยม

วิชาที่สอน

1.  สอน 5  วิชาหลัก  คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

2. สอนพลศึกษาทุกประเภทที่เข้าสอบ

สถานที่เรียน – เวลาเรียน

เรียนที่นายร้อยติวเตอร์ 76/52 ม.1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ใกล้กองบิน7

วันเสาร์ ตั้งแต่ 13.00 น. – 18.00 น.

วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.00 น.

ค่าเรียน 6,900 บาท

จองที่เรียนคลิก!!!